estimax.be

Estimations & Mediation

Vastgoedexpertises, oplossingsgerichte aanpak van hulpvragen en conflictbemiddeling op het gebied van vastgoed en alles wat daaraan raakt. Estimax komt tussenbeide in burengeschillen over de erfgrens bijvoorbeeld, of in scheidingen waarbij samen met uw ex-partner gezocht wordt naar een fatsoenlijk verkooptraject van de echtelijke woning. Estimax onderhandelt met uw schuldeisers om betalingen opgeschort te krijgen teneinde een openbare verkoop af te wenden. De redactie van Estimax, tot slot, produceert teksten, stelt contracten op, ontrafelt e/o vertaalt onbegrijpelijke teksten van derden.    

© Estimax.be, realisatie door: Inconel B.V.