Onpartijdige vaststelling van de staat van huurobjecten

Voor huurovereenkomsten afgesloten na 01 januari 1984 is het wettelijk verplicht te beschikken over een gedetailleerde plaatsbeschrijving. Enkel een vermelding in de huurovereenkomst dat het goed in ´uitstekende staat´ is geleverd en in gelijke staat moet worden opgeleverd bij uittrek, volstaat niet meer.

Plaatsbeschrijving door een deskundige

Het is aan te raden om de plaatsbeschrijving op te laten maken door en deskundige. Een deskundige ziet geen zaken over het hoofd en is onpartijdig.
Estimax maakt gedetailleerde plaatsbeschrijvingen voorafgaand aan de intrek van de huurder. Dat voorkomt problemen achteraf. 

Goedkoop is duurkoop

Een verhuurder die meent kostenbesparend bezig te zijn door alleen een deskundige in te schakelen om schade op te nemen, die veroorzaakt zou zijn door de huurder, komt bedrogen uit. Bij verzaking aan de wettelijke plicht, trekt de verhuurder aan het kortste eind : Verhuurders die geen of geen volledig gedetailleerde plaatsbeschrijving kunnen overleggen, kunnen de geleden schade niet op de huurder verhalen.

Het aanwijzen van een expert

In de meeste gevallen wijzen verhuurder en huurder één expert aan en delen zij de kosten. Bij gebrek aan aanwijzing van de plaats-beschrijver (expert) in de huurovereenkomst, zal de expert een opdrachtformulier voor de plaatsbeschrijving ter ondertekening voorleggen aan beide partijen. Op de dag dat de expert de plaatsbeschrijving opneemt is het aangeraden dat zowel de verhuurder als de huurder hierbij aanwezig zijn.
Desgewenst kunnen partijen elk hun eigen expert aanwijzen; twee experts, aldus twee maal de kosten. In geschillen kan een expert ook door de Vrederechter worden aangewezen.

Wat houdt een plaatsbeschrijving in?

Dat is een schriftelijke weergave van de toestand van een leegstaande huurwoning, aangevuld met detailfoto´s, vastgesteld een bepaald moment.
Huurder en verhuurder ontvangen ieder een exemplaar. De expert houdt een derde exemplaar in zijn archief. Bij vertrek van de huurder kunnen huurder en verhuurder de plaatsbeschrijving raadplegen en de toestand vergelijken t.o.v. de dag dat de huurder de woning betrok. Schade waarvan vaststaat dat deze door de huurder is veroorzaakt, kan de verhuurder inhouden op de huurwaarborgsom die de huurder betaalde. Normale sleet is geen schade.

Overeenkomst bij oplevering

Bij oplevering wordt een document opgesteld van teruggave van het gehuurde aan de verhuurder. Er wordt een schatting gemaakt van de eventuele schade die de huurder heeft veroorzaakt. Dit document is doorgaans geen opsomming van schadeposten (toe te schrijven aan de huurder), maar vermeldt alleen een bedrag, dat eventueel kan worden ingehouden op de huurwaarborgsom. Verder worden de meterstanden erin opgenomen en een bevestiging van teruggave van de sleutels. Huurder en verhuurder tekenen het document voor akkoord.

Taxeren, een vak apart

Een goede taxateur heeft naast een gedegen opleiding een behoorlijke dosis ervaring in huis. Hij kent zijn regio, is up-to-date geïnformeerd over relevante lokale ontwikkelingen en volgt de fluctuaties in de markt op de voet.
Een deskundig en onafhankelijk taxatierapport is het resultaat.

De Estimax-norm®

Onze schattingsverslagen en taxatierapporten voldoen aan zeer hoge eisen. Een aantal financiële instellingen neemt uitsluitend genoegen met Estimax genormeerde taxatierapporten : de term «Estimax-norm» hebben wij niet zelf bedacht, maar is intussen ingeburgerd bankjargon voor de rapporten die wij leveren.    

taxrapp

Taxatierapport - Schattingsverslag

Schattingsverslagen zijn uitgebreide rapporten geënt op de Belgische financiële instellingen, rechtbanken, de belastingdienst, etc. Taxatierapporten zijn gelijk aan schattingsverslagen, maar dan geënt op de Nederlandse financiële instellingen, rechtbanken, de belastingdienst, etc.
Deze ingebonden, zeer informatieve rapporten dienen ook als fundament om uw keuze te bepalen voor een vastgoedmakelaar aan wie u de verkoop van uw eigendom wilt toevertrouwen.

Voor een offerte maakt u eenvoudig gebruik van het aanvraagformulier, dat u ons ingevuld per mail kunt verzenden.
De kosten, wijze van betaling, benodigde stukken en voorgestelde datum van opname ter plaatse worden opgenomen in een opdrachtformulier, dat u per mail retour ontvangt.
Gaat u akkoord met de voorwaarden, dan kunt u de opdracht bekrachtigen door het formulier te printen en ondertekend te faxen naar 0032 / 43 83 57 33 of in te scannen en te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Waardebepaling

Een mondelinge afgifte van de vrije verkoopwaarde en de executiewaarde t.b.v. eigen gebruik.

Onze vastgoedexperts

Sjef WANDERS
Beëdigd vastgoedexpert /taxateur onroerende zaken en lid van de Kamer van Vastgoedexperten, afgekort: KAVEX.
Nederlands- en Franstalige rapporten voor registergoederen in België en Nederlands Limburg.

Certificaat Sjef

Eveline BELDERBOS
Vastgoedexpert. Nederlands- Frans- en Duitstalige rapporten voor registergoederen in België en Nederlands Limburg.

Véronique ROY
Vastgoedexpert. Franstalige rapporten voor registergoederen in Wallonië.

Aan deze pagina wordt momenteel gewerkt.
Binnenkort vind u hier nieuwe inhoud.

eveline

Eveline Belderbos

Als dochter van een makelaar uit Den Haag kreeg ik de kneepjes van het vak met de paplepel ingegoten. Daaruit ontwikkelde zich niet alleen mijn passie voor vastgoed en bemiddelen, maar ook voor de vraag waarom mensen doen wat ze doen.

Voor, tijdens en na mijn opleidingen makelaardij, grafologie en hypnotherapie woonde en werkte ik een aantal jaren in Frankrijk en in Québec.
Later vestigde ik me als makelaar/taxateur o.g. in Maastricht en ging wonen waar ik nog altijd woon, in het Waalse dorpje Comblain-la-Tour.

Op de visie van het beroep van een makelaar in Nederland en van een makelaar in België bleek het verschil nogal groot.
België is het enige land in Europa is waar het beroep van vastgoedmakelaar bij wet geregeld is. Je zou dus denken dat wie hier een makelaar inschakelt zich van wetswege goed beschermd weet. Helaas, alle regelgeving ten spijt, het aantal consumenten dat zich door Belgische makelaars bedrogen voelde leek er niet door af te nemen en de beroepsgroep behield een troebel imago. Dat moest en kon anders, vond ik.
Bij wijze van roeping bedacht ik het concept voor het consumentvriendelijke Belgische vastgoedkantoor Blim.be Makelaars dat in 2004 werd opgericht.
Het gedreven team dat ik ruim tien jaar heb mogen opleiden en begeleiden staat garant voor naleving en opvolging van de intussen ruimschoots beproefde succesformule. Sinds haar oprichting geniet dit kantoor hoge waardering van alle partijen - kopers en verkopers - voor wie zij transparant optreedt en bemiddelt.

Estimax.be is van oorsprong een vastgoed-expertise bureau, voortgekomen uit Belderbos Real Estate, mijn vroegere makelaarskantoor in Maastricht.
Tegenwoordig biedt Estimax.be een scala aan bijkomende diensten op het gebied van vastgoed en alles wat daaraan raakt.
Met mijn oplossingsgerichte aanpak, heldere visie en jarenlange ervaring heb ik steeds veel mensen kunnen bijstaan in alle soorten hulpvragen.
Als erkend bemiddelaar treed ik op in echtscheidingen en burengeschillen en onderhandel ik met schuldeisers teneinde openbare verkopen af te wenden of ten minste uit te stellen. Als redacteur produceer ik persoonlijke- en zakelijke correspondentie, stel contracten op en ontrafel of vertaal onbegrijpelijke teksten van derden.
De faciliteit dat ik drietalig ben (NL/FR/DU) komt bij geboden diensten nogal eens van pas. 

Onder het motto dat twee meer weten dan een, laat ik mijn eigen disciplines en vakkennis aanvullen door een hecht team van meertalige deskundigen. Dit team bestaat uit collegae mediators, een collega vastgoed-expert, twee advocaten, een notaris, een vastgoedmakelaar, een fiscalist, een architect en een landmeter. 

estimax.be

Estimations & Mediation

Vastgoedexpertises, oplossingsgerichte aanpak van hulpvragen en conflictbemiddeling op het gebied van vastgoed en alles wat daaraan raakt. Estimax komt tussenbeide in burengeschillen over de erfgrens bijvoorbeeld, of in scheidingen waarbij samen met uw ex-partner gezocht wordt naar een fatsoenlijk verkooptraject van de echtelijke woning. Estimax onderhandelt met uw schuldeisers om betalingen opgeschort te krijgen teneinde een openbare verkoop af te wenden. De redactie van Estimax, tot slot, produceert teksten, stelt contracten op, ontrafelt e/o vertaalt onbegrijpelijke teksten van derden.    

© Estimax.be, realisatie door: Inconel B.V.