098 small

Woonhuizen

672

Vakantiehuizen

Nieuwbouw

Nieuwbouw

landgoederen

Landgoederen

241 small

Campings, Horeca en Recreactie

005 small

(Bouw)grond

Estimax hecht veel waarde aan de vertrouwelijke verhoudingen met haar cliënten.
Onderling overleg ligt daarom aan de basis van het u persoonlijk verstrekken van transparante informatie over de kosten van onze verschillende diensten. 

De kosten voor taxatierapporten zijn forfaitair en worden berekend op basis van het type vastgoed en de ligging van het goed t.o.v. ons kantoor.
De kosten voor aankoopbegeleiding zijn deels of geheel forfaitair, afhankelijk van de gevraagde deeldiensten en worden verder berekend op basis van het type vastgoed en de ligging van het goed t.o.v. ons kantoor.
Voor conflictbemiddeling (mediation) en alle overige diensten offreert Estimax een uurtarief op maat.

Kantoor-, verplaatsing-, en dossierkosten voor taxatierapporten zijn inbegrepen in het forfaitaire tarief.
Voor aankoopbegeleiding kunnen deze reële kosten bijkomstig zijn aan het forfaitaire tarief.
Voor conflictbemiddeling en alle andere diensten kunnen deze reële kosten ofwel inbegrepen, ofwel bijkomstig zijn aan het uurtarief.

Naar aanleiding van uw telefonische- of email aanvraag of een eerste kosteloos onderhoud, ontvangt u per email ofwel een bemiddelingsovereenkomst (mediation), ofwel een opdrachtformulier (taxaties, aankoopbegeleiding en overige diensten), waarin de kosten en wederzijdse voorwaarden duidelijk omschreven staan. 

Een goed begin is het halve werk

huisRegelmatig wordt Estimax.be geraadpleegd door kandidaat kopers met het verzoek hen bij te staan bij de aankoop van een woning in België. Deze dienstverlening wordt verstrekt a.d.h.v. een "opdracht voor aankoopbegeleiding registergoederen". In het opdrachtformulier staat omschreven welke taken de makelaar op zich neemt, welke kosten daaraan zijn verbonden en de wederzijdse verbintenissen. Aankoopbegeleiding omvat o.m. de volgende (deel)diensten:

 • beoordeling aankoopwaarde
 • kadastraal- gemeentelijk- stedenbouwkundig onderzoek
 • beoordeling bestemmingsconformiteit
 • hulp bij het onderhandelen over de prijs
 • toezicht op naleving van de eisen die de wet stelt aan de verkoper
 • opstellen (tweetalige NL-FR / NL-DU) koopovereenkomst, of de beoordeling van een koopovereenkomst opgesteld door derden
 • opmaak taxatierapport in 2-voud t.b.v. de hypotheekverstrekker

Wenst u een offerte van deze dienstverlening, stuur ons dan het aanvraagformulier per email. De geoffreerde prijs wordt opgenomen in een opdrachtformulier, dat u per mail ontvangt. Gaat u akkoord met de voorwaarden, dan kunt u de opdracht bekrachtigen door het formulier uit te printen en ondertekend te faxen naar 0032 / 43 83 57 33 of in te scannen en mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Van zodra ontvangen nemen dan contact op met de verkoper of diens vertegenwoordiger voor het maken van een afspraak ter plaatse. Bij deze eerste afspraak is uw aanwezigheid gewenst, maar niet noodzakelijk. Gedurende het hele traject houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen, ofwel telefonisch ofwel per email.

voor
Gevonden voor de opdrachtgever
na
Het eindresultaat

Van zoeken tot vinden, van aankoop tot akte, van schuur tot landhuis.

U hebt zelf het object gevonden of u draagt ons op het voor u te vinden.
Estimax kan uw project van A tot Z begeleiden :

 • aankoopbegeleiding: voor meer info klik hier
 • bouwplannen realiseren
 • wat is stedenbouwkundig toegestaan en wat niet?
 • onderhandelingen met gemeente en provincie
 • tolken en vertalen
 • via de architect naar de aannemer
 • budget gerelateerd bestek overleg
 • controle inhoud contracten en toezicht op naleving
 • voorzitten bouwvergaderingen
 • etc.

Vragen, antwoorden & uitleg

Beëdigd makelaar? Beëdigd taxateur? Hoe zit dat nu eigenlijk?

Er zijn in België geen beëdigde makelaars. In aanverwante beroepen is enkel de landmeter-expert beëdigd op de Rechtbank van Eerste Aanleg voor wat zijn beroep als ´landmeetkundige´ betreft en geenszins voor zijn (bijkomende) activiteiten als makelaar e/o vastgoedtaxateur.
Belgische makelaars aangesloten bij een beroepsorganisatie (C.I.B. etc.) zijn dus niet beëdigd: taxaties voeren zij in bijberoep uit, zonder vastgoedtaxateurs te zijn in de echte zin van het woord.
Er bestaat wel een representatieve beroepsorganisatie van vastgoedtaxateurs in België die bovendien nationaal erkend is door de Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO´s, namelijk de Kamer van Vastgoedexperten, afgekort KAVEX.
De KAVEX is de enige beroepsorganisatie  in België die beëdigde vastgoedtaxateurs aflevert. Bijgevolg zijn KAVEX taxateurs onderworpen zijn aan een strenge beroepsdeontologie. 

Wanneer is een taxatierapport nodig?

Financiering is een veelvoorkomende reden waarbij een taxatierapport vereist is. Met een goed gedetailleerd taxatierapport (schattingsverslag) verkrijgt de geldverstrekker zekerheid over de waarde van het onderpand (de woning). Naast onder meer de inkomenssituatie van de aanvrager, is de waarde van het onderpand een bepalend criterium voor de bank om wel of geen hypothecaire lening te verstrekken.
Andere redenen waarvoor een taxatierapport kan dienen zijn aan- of verkoopbeslissingen, WOZ contra taxatie (NL), boedelscheiding, aanslag successierechten, etc.

Van Nederland naar België?

Onze taxateurs/vastgoedexperts zijn in het bijzonder gespecialiseerd in het taxeren van registergoederen in België en Nederlands Limburg.
De eisen die een Nederlandse geldverstrekker stelt aan een taxatierapport zijn hoog. Estimax levert uitgebreide rapporten die bovendien voldoen aan de eisen van het laatst uitgegeven model taxatierapport financiering woonruimte. Bijgevolg zijn onze taxatierapporten doorgaans completer dan de taxatierapporten van Belgische taxateurs, simpelweg omdat in België de normering (thans) beduidend minder veeleisend is.
Nog een verschil: In België wordt vastgoed nogal eens geschat door notarissen of landmeters, wat soms een afwijkend beeld geeft t.o.v. de kijk die een beëdigd vastgoedtaxateur heeft op marktwaarde.

Accepteert de bank elk taxatierapport?

Niet altijd, als u een taxatierapport nodig heeft om een hypotheek te krijgen dan moet het taxatierapport voldoen aan de eisen van de geldverstrekker. Gezamenlijk hebben banken afgesproken aan welke kwaliteitseisen een taxateur en het taxatierapport moeten voldoen. De taxatierapporten en schattingsverslagen van de vastgoedexperts van Estimax voldoen aan die eisen, waardoor onze rapporten door alle Nederlandse en Belgische banken aanvaard worden (sterker nog : in veel gevallen wordt enkel een Estimax rapport geaccepteerd). Estimax taxeert geen goederen in gebieden waarmee zij niet bekend is en die dus buiten haar reguliere werkgebied liggen.

Wat is de uitleg van de begrippen die voorkomen in een taxatierapport?

Executiewaarde, vrij van huur en gebruik: De waarde die de woning opbrengt bij een gedwongen openbare verkoop. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de rente of aflossing van de hypotheek niet meer wordt betaald. Deze waarde wil de geldverstrekker weten bij een hypotheekaanvraag. Deze waarde ligt lager dan de vrije (of onderhandse) verkoopwaarde. De executiewaarde zal rond de 80% van de vrije (of onderhandse) verkoopwaarde liggen.

Herbouwwaarde: De herbouwwaarde van een woning is het bedrag dat nodig is voor de herbouw van het verzekerde gebouw, direct na het voorval op dezelfde locatie en met dezelfde bestemming. Deze waarde is ook afhankelijk van toegevoegde "bestanddelen" zoals een nieuwe keuken en/of een badkamer. De herbouwwaarde is inclusief of exclusief funderingen en is alleen gebaseerd op de opstal. Bij appartementen wordt de herbouwwaarde niet vermeld. Dit komt doordat de waarde niet los valt te zien van de overige appartementen in het gebouw. Doorgaans is een appartement verzekerd via de Vereniging van (Mede) Eigenaren.

Onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik: Ook wel vrije verkoopwaarde genoemd. De waarde van de woning wanneer u deze in normale omstandigheden verkoopt. De woning is vrij van huur en gebruik en wordt dus niet verhuurd aan en bewoont door een ander. De getaxeerde waarde hangt af van het doel van de taxatie; een woning heeft verschillende waarden en daar houden wij rekening mee.

© Estimax.be, realisatie door: Inconel B.V.