Estimax hecht veel waarde aan de vertrouwelijke verhoudingen met haar cliënten.
Onderling overleg ligt daarom aan de basis van het u persoonlijk verstrekken van transparante informatie over de kosten van onze verschillende diensten. 

De kosten voor taxatierapporten zijn forfaitair en worden berekend op basis van het type vastgoed en de ligging van het goed t.o.v. ons kantoor.
De kosten voor aankoopbegeleiding zijn deels of geheel forfaitair, afhankelijk van de gevraagde deeldiensten en worden verder berekend op basis van het type vastgoed en de ligging van het goed t.o.v. ons kantoor.
Voor conflictbemiddeling (mediation) en alle overige diensten offreert Estimax een uurtarief op maat.

Kantoor-, verplaatsing-, en dossierkosten voor taxatierapporten zijn inbegrepen in het forfaitaire tarief.
Voor aankoopbegeleiding kunnen deze reële kosten bijkomstig zijn aan het forfaitaire tarief.
Voor conflictbemiddeling en alle andere diensten kunnen deze reële kosten ofwel inbegrepen, ofwel bijkomstig zijn aan het uurtarief.

Naar aanleiding van uw telefonische- of email aanvraag of een eerste kosteloos onderhoud, ontvangt u per email ofwel een bemiddelingsovereenkomst (mediation), ofwel een opdrachtformulier (taxaties, aankoopbegeleiding en overige diensten), waarin de kosten en wederzijdse voorwaarden duidelijk omschreven staan. 

© Estimax.be, realisatie door: Inconel B.V.