Onpartijdige vaststelling van de staat van huurobjecten

Voor huurovereenkomsten afgesloten na 01 januari 1984 is het wettelijk verplicht te beschikken over een gedetailleerde plaatsbeschrijving. Enkel een vermelding in de huurovereenkomst dat het goed in ´uitstekende staat´ is geleverd en in gelijke staat moet worden opgeleverd bij uittrek, volstaat niet meer.

Plaatsbeschrijving door een deskundige

Het is aan te raden om de plaatsbeschrijving op te laten maken door en deskundige. Een deskundige ziet geen zaken over het hoofd en is onpartijdig.
Estimax maakt gedetailleerde plaatsbeschrijvingen voorafgaand aan de intrek van de huurder. Dat voorkomt problemen achteraf. 

Goedkoop is duurkoop

Een verhuurder die meent kostenbesparend bezig te zijn door alleen een deskundige in te schakelen om schade op te nemen, die veroorzaakt zou zijn door de huurder, komt bedrogen uit. Bij verzaking aan de wettelijke plicht, trekt de verhuurder aan het kortste eind : Verhuurders die geen of geen volledig gedetailleerde plaatsbeschrijving kunnen overleggen, kunnen de geleden schade niet op de huurder verhalen.

Het aanwijzen van een expert

In de meeste gevallen wijzen verhuurder en huurder één expert aan en delen zij de kosten. Bij gebrek aan aanwijzing van de plaats-beschrijver (expert) in de huurovereenkomst, zal de expert een opdrachtformulier voor de plaatsbeschrijving ter ondertekening voorleggen aan beide partijen. Op de dag dat de expert de plaatsbeschrijving opneemt is het aangeraden dat zowel de verhuurder als de huurder hierbij aanwezig zijn.
Desgewenst kunnen partijen elk hun eigen expert aanwijzen; twee experts, aldus twee maal de kosten. In geschillen kan een expert ook door de Vrederechter worden aangewezen.

Wat houdt een plaatsbeschrijving in?

Dat is een schriftelijke weergave van de toestand van een leegstaande huurwoning, aangevuld met detailfoto´s, vastgesteld een bepaald moment.
Huurder en verhuurder ontvangen ieder een exemplaar. De expert houdt een derde exemplaar in zijn archief. Bij vertrek van de huurder kunnen huurder en verhuurder de plaatsbeschrijving raadplegen en de toestand vergelijken t.o.v. de dag dat de huurder de woning betrok. Schade waarvan vaststaat dat deze door de huurder is veroorzaakt, kan de verhuurder inhouden op de huurwaarborgsom die de huurder betaalde. Normale sleet is geen schade.

Overeenkomst bij oplevering

Bij oplevering wordt een document opgesteld van teruggave van het gehuurde aan de verhuurder. Er wordt een schatting gemaakt van de eventuele schade die de huurder heeft veroorzaakt. Dit document is doorgaans geen opsomming van schadeposten (toe te schrijven aan de huurder), maar vermeldt alleen een bedrag, dat eventueel kan worden ingehouden op de huurwaarborgsom. Verder worden de meterstanden erin opgenomen en een bevestiging van teruggave van de sleutels. Huurder en verhuurder tekenen het document voor akkoord.

© Estimax.be, realisatie door: Inconel B.V.